3 ไอเดียสำหรับการออกแบบร้านอาหาร - Furnista Furniture
ไอเดียแต่งร้าน

3 ไอเดียสำหรับการออกแบบร้านอาหาร

  1. คอนเซปต์ของร้าน

นอกจากรสชาติและคาแร็กเตอร์ของอาหารที่มีจุดเด่นแตกต่างกันของร้านอาหารแต่ละร้านแล้ว สิ่งที่ทำให้เรานึกถึงหรือจดจำร้านได้ดี คือ สไตล์และรูปแบบของร้าน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการออกแบบตกแต่ง หรือแม้กระทั่งรูปแบบการให้บริการ ซึ่งการให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆ ภายในร้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน จะช่วยสร้างความน่าสนใจและส่งเสริมจุดเด่นให้ร้านอาหารของคุณได้ ทั้งยังช่วยให้เห็นภาพรวมของรูปแบบร้านอาหารเบื้องต้นด้วยว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหน สไตล์การออกแบบเป็นอย่างไร ให้บริการแบบไหน รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป็นใคร คอนเซ็ปต์ของร้านอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ก่อนกระบวนการอื่น โดยรูปแบบร้านอาหารส่วนมากมักไปในทิศทางเดียวกับประเภทของอาหารที่ให้บริการ เช่น ร้านอาหารอิตาลีนิยมออกแบบบรรยากาศร้านให้อบอุ่นด้วยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบตกแต่งสไตล์ยุโรป หรือการสร้างกิมมิกใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้า และเป็นที่จดจำ

2. สถานที่ตั้ง

อีกหนึ่งปัจจัยที่ควรคำนึงถึง คือทำเลที่ตั้ง เพราะนอกจากปัจจัยการเดินทาง หรือการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายของลูกค้าแล้ว ที่ตั้งยังส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ รวมถึงสไตล์ของร้านอีกด้วย ทำให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ และต่อยอดแนวทางของร้านให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมต่อบริบทโดยรวมได้

3. การจัดแบ่งส่วนใช้งาน

ร้านอาหาร ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีผู้ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งยังมีช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ การจัดสรรพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการใช้งานสำหรับทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านและใช้งานพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *