ร้านกาแฟอินทนิล - Furnista Furniture
Portfolio,  ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟอินทนิล

การตกแต่งร้านกาแฟให้น่านั่ง ควรมีการแบ่งโซนให้ลูกค้าได้มีความเป็นส่วนตัว

โดยอาจแบ่งได้ง่ายๆ เป็นโซนได้ ดังนี้

โซนบาร์ นั่งริมหน้าต่าง

โซนโซฟาเดี่ยว นั่งสบายๆ

โซนโซฟายาว สำหรับมาเป็นกลุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *